Neuropædagogik

Neuropædagogik - en pædagogisk praksis på hjernens præmisser

I Poppelhuset arbejder vi blandt andet med neuropædagogik. Det særlige for neuropædagogik er, at den neuropædagogiske intervention. f.eks. inden for undervisning, vejledning, (genop)træning, stimulering, pleje og omsorg, tager udgangspunkt i pædagogik og kognitive videnskaber, der involvere hjernens funktioner samt eventuelle funktionsnedsættelsers betydning. Med baggrund i dette handler neuropædagogik overordnet set om at skabe de bedste forudsætninger for den enkelte persons læring, udvikling, trivsel, mestring og selvhjulpenhed.