Musikterapi

Musikken bringer glæde frem på Poppelvej

Musikterapi er en stor succes på Poppelvej. Derfor har vi igen valgt at starte et nyt forløb op.

Denne gang har vi aftalt et forløb med pianist Christian Vestergaard, som er pianist for Aalborg koncertkor og pianist/korleder for Øland Karlekammerkor.

Christian kommer og spiller ca. 1 time om eftermiddagen hver 14. dag.

Musikken bringer glæde hos både beboere og personale. 

Beboerne synger og spiller på diverse instrumenter, og giver udtryk for glæden ved at synge. Musikterapi er en stor succes.

Boenheden Poppelvej

Malerprojekt

Hobbyrum

Vi søger musikterapeut