Træning, genoptræning og vedligeholdelse af funktioner

Træning, genoptræning og vedligehold er en vigtig del af hverdagen i Poppelhuset

På Poppelhuset har vi stor fokus på træning,genoptræning og vedligeholdelse af funktioner igennem forskellige aktiviteter. Her kan blandt andet nævnes:

Svømning, gåture, træningsrum, cykelture på parcykel, rengøring, madlavning, indkøb osv.

På Poppelhuset har vi i slutningen af år 2015 fået indrettet vores eget sanse-/motionsrum, hvor beboerne har mulighed for enten at få pulsen op eller ned, alt efter hvad den enkelte har brug for. OBS. Rummet er pt. under ombygning.

Rummet er opdelt i 2, i det ene rum er der indrettet motionsrum, og i det andet rum er der indrettet snoezel-rum. Begge rum er indrettet med udgangspunkt i vores beboeres behov for motion og stimulering af deres sanser.

En hjerneskade kan medføre at man ofte har en over- eller understimulering af ens sanser. Derfor er det vigtigt at der tilbydes sansestimuli, på det niveau som den enkelte beboer har brug for. 

Sansestimulering har til formål at forebygge uhensigtsmæssige adfærd af enten over- eller understimulering og gives således forebyggende eller vedligeholdende.