Aktiviteter og dagligdagen i EgehusetI Egehuset er der fokus på at støtte borgerne i at være så selvhjulpne som muligt samt i at være i mest mulig mental balance, således at de opnår de bedste forudsætninger for mestring af eget liv og får oplevelsen af livskvalitet.

I Egehuset vægtes små og store aktiviteter i hverdagen, som understøtter at borgerne aktivt bevarer og/eller udvikler ADL funktioner og der vægtes aktiviteter, som understøtter borgernes mentale balance og individuelle interesser.

 

Aktiviteterne planlægges ud fra den enkelte borgers ønsker, behov og ressourcer. Det kan eksempelvis være:

 • Egehusets sanserum
 • Pædagogisk massage, sanseoplevelser eksempelvis relateret til dufte, fodbad mm
 • Aktiviteter i værkstedet på Poppelvej 1B
 • Aktiviteter i haven tilknyttet Egehuset – eksempelvis ”pedel-opgaver”, udendørs spil, grill, samvær
 • Cykel, gå og køreture i nærområdet – eksempelvis skov, strand og lokal legeplads mm
 • Delopgaver i forbindelse med madlavning
 • Spil til inde og ude
 • Vaske og støvsuge bus og. Lign
 • Støtte til brug af I-pad – eksempelvis billeder fra dagligdagen mm
 • Støtte til at deltage i motionshold mm uden for Egehuset
 • Fællesarrangementer i og uden for Egehuset afstemt efter borgernes interesser og årstiderne
 • Støtte til skabelse, opretholdelse og vedligeholdelse af netværk