Faglige tilgange og metoderFaglig tilgang:

 

Relationspædagogisk tilgang

Strukturpædagogisk tilgang


Metoder:

TEACCH

Tegn til Tale (TTT)

Low arousal (LA2)

LA2 metoden er en recovery baseret tilgang. Dette med fokus på forebyggelse af voldsomme episoder og for at fremme trivsel. Vi bruger det aktivt til at bevare og/eller udvikle på den enkelte borgers ADL funktioner. LA2 er inspireret af Low Arousal tilgangen, som bygger på en helhedsorienteret tilgang, der inddrager borgerens eget perspektiv, og som foregår tæt på borgerens hverdag. Et af redskaberne i LA2 er trivsel- og tryghedsplaner. Her kan borgeren komme med sin egen stemme til hvad der skaber trivsel. Hvis borgeren ikke kan eller vil deltage med sin egen viden om sig selv, så kan den professionelle forsøge at sætte sig i borgerens sted, med udgangspunkt i observationer og fælles refleksion, og derved prøve at skabe et tilstræbt indefra perspektiv. Som redskab bruger vi SMART modellen til at sikre, at vi arbejder målrettet med vores metoder og tilgange, når vi udarbejder vores indsatsmål for beboeren. Specifikt Målbart Attraktivt Realistisk Tidsbestemt.

ADL