Boenheden Poppelhuset

Velkommen til boenheden Poppelhuset hus B og C. Et botilbud for voksne med erhvervet hjerneskade, medfødte hjerneskader og neurologiske lidelser.

Poppelhuset hus B er et botilbud for yngre borgere med medfødt hjerneskade eller skader erhvervet tidligt i livet samt borgere med neurolgiske lidelser/handicaps.
Boenheden er nyoprettet pr. 1. juni 2018 og består af 6 lejligheder med eget bad, samt en lejlighed til aflastning. Pt bor der 3 borgere i Hus B. 

Poppelhuset hus C er et botilbud for voksne mellem 18-85 år med erhvervet hjerneskade og neurologiske lidelser. Boenheden blev etableret i slutningen af 2012. Poppelhuset hus C består af 6 lejligheder med eget bad.

I begge afdelinger er der et stort fælles køkken-alrum og fælles vaskeri. 

I Poppelhuset findes der yderligere motionsrum, sanserum og værksted. Udenoms-arealerne byder på forskellige muligheder for udeliv. Heriblandt stor fælles terrasse, drivhus, hønsegård og bålplads. 

i Poppelhuset arbejdes der ud fra et neurofagligt grundlag, og personalegrupperne er baseret på tværfaglighed, i form af pædagoger, pædagogiske assistenter, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere og ergoterapeuter samt vikarer med div. forskellige faglige baggrunde. Herudover samarbejdes der med eksterne faggrupper såsom musikterapeut, sygeplejersker, fysioterapeuter og massør mf.

Vil du vide mere om servicebetalinger på Bostedet Poppelhuset, kan du læse mere her.

 

 

 

Kontakt

Jammerbugt Kommune

Boenheden Poppelhuset
Poppelvej 1 c
9460 Brovst
Tlf: 41911386
boenhedenpoppelhuset@
jammerbugt.dk

Leder: Gitte Røge
Tlf: 7257 8674
gir@jammerbugt.dk

Find os her

Poppelvej 1 c, 9460 Brovst