Boenheden Poppelhuset

Velkommen til boenheden Poppelhuset hus B og C. Et botilbud for voksne med erhvervet hjerneskade og neurologiske lidelser.

Poppelhuset hus B er et botilbud for yngre borgere med medfødt hjerneskade eller skader erhvervet tidligt i livet samt borgere med neurolgiske lidelser/handicaps.
Boenheden er nyoprettet pr. 1. juni 2018 og består af 6 lejligheder med eget bad, samt en lejlighed til aflastning.

Poppelhuset hus C er et botilbud for voksne mellem 18-85 år med erhvervet hjerneskade og neurologiske lidelser. Boenheden blev etableret i slutningen af 2012. Poppelhuset hus C består af 6 lejligheder med eget bad.

I begge afdelinger er der et stort fælles køkken-alrum og fælles vaskeri. 

I Poppelhuset findes der yderligere motionsrum, sanserum og værksted som lige pt. er under ombygning. Udenoms-arealerne byder på forskellige muligheder for udeliv. Heriblandt stor fælles terrasse, drivhus, hønsegård og bålplads. 

i Poppelhuset arbejdes der ud fra et neurofagligt grundlag, og personalegrupperne er baseret på tværfaglighed, i form af pædagoger, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere samt vikarer med div. forskellige faglige baggrunde. Herudover samarbejdes der med eksterne faggrupper såsom musikterapeut, sygeplejersker, fysioterapeuter og massør mf.

 

 https://tryk.jammerbugt.dk/media/3500173/aftaleseddel-vedr-servicepakke-jammerbugt-2015-1.docx

Kontakt

Jammerbugt Kommune

Boenheden Poppelhuset
Poppelvej 1 c
9460 Brovst
Tlf: 41911386
boenhedenpoppelhuset@
jammerbugt.dk

Leder: Gitte Røge
Tlf: 7257 8674
gir@jammerbugt.dk

Find os her

Poppelvej 1 c, 9460 Brovst