Boenheden Poppelhuset

Velkommen til boenheden Poppelhuset hus B og C. Et botilbud for voksne med erhvervet hjerneskade, medfødte hjerneskader og neurologiske lidelser. I Poppelhuset bestræber vi os altid på at skabe en åben, tryg og omsorgsfuld atmosfære. Poppelhuset skal være et attraktivt sted at bo, med fokus på indhold og aktiviteter i hverdagen. Poppelhuset er en boenhed hvor beboere og pårørende skal føle sig velkomne.

Boenheden Poppelhuset er et kommunalt botilbud for borgere i alderen 18-85 år. botilbuddet har 2 afdelinger.

Poppelhuset hus B er et botilbud for voksne med medfødt hjerneskade, erhvervet hjerneskade samt borgere med neurolgiske lidelser erhvervet tidligt i livet.
Boenheden blev etableret pr. 1. juni 2018 og består af 6 lejligheder med eget bad, samt 1 lejlighed til aflastning. Pt bor der 6 borgere i Hus B. 

Poppelhuset hus C er et botilbud for voksne med erhvervet hjerneskade og neurologiske lidelser. Boenheden blev etableret i slutningen af 2012 og består af 6 lejligheder med eget bad. Pt bor der 6 borgere i Hus C

I begge afdelinger er der stort fælles køkken-alrum og fælles vaskeri. 

I Poppelhuset findes der yderligere motionsrum, sanserum og værksted. Udenoms-arealerne byder på forskellige muligheder for udeliv. Heriblandt flere fælles terrasser, drivhus, hønsegård, bålplads, parcykel og ladcykel til kørestole samt to busser med lift. 

I Poppelhuset arbejdes der ud fra et neurofagligt grundlag, og personalegrupperne er baseret på tværfaglighed, i form af pædagoger, pædagogiske assistenter, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere og ergoterapeuter samt vikarer med div. forskellige faglige baggrunde. Herudover samarbejdes der med eksterne faggrupper såsom musikterapeut, sygeplejersker, fysioterapeuter, ridefys og massør mf.

 

 

 

 Hvis du vil vide mere om vores servicepakke kan du læse med her

 

Kontakt

Jammerbugt Kommune

Boenheden Poppelhuset
Poppelvej 1 c
9460 Brovst
Tlf: 41911386
boenhedenpoppelhuset@
jammerbugt.dk

Leder: Gitte Røge
Tlf: 7257 8674
gir@jammerbugt.dk

Find os her

Poppelvej 1 c, 9460 Brovst