Boenheden PoppelhusetPoppelhuset henvender sig til borgere i aldersgruppen 18 - 85år

I Begge afdelinger er der fælles køkken-alrum og fælles vaskeri.

Yderligere har Poppelhuset et motionsrum, sanserum og et værksted.

Udenoms-arealerne byder på forskellige muligheder for udeliv. Heriblandt flere fælles terrasser, drivhus, hønsegård, bålplads, parcykel og ladcykel til kørestole samt to busser med lift.

Personalegruppen er baseret på tværfaglighed, i form af pædagoger, pædagogiske assistenter, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere og ergoterapeuter samt vikarer med div. forskellige faglige baggrunde.

Herudover samarbejdes der med eksterne faggrupper såsom musikterapeut, sygeplejersker, fysioterapeuter, ridefys og massør mf.

Hus B:

I hus B er der 10 lejligheder.

Målgruppen er primært borgere med medfødt hjerneskade samt borgere med neurologiske lidelser eller skader erhvervet i de første leveår eksempelsvis forårsaget af ulykker, blodpropper, hjerneblødninger eller andre traumatiske hændelser, der har givet en betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Borgerne kan have fysiske, kognitive, kommunikative og eventuelt sociale udfordringer. Borgerne kan desuden have indlæringsvanskeligheder, tale- og synsvanskeligheder, epilepsi eller spasticitet mv.

Borgerne har behov for hjælp til almindelige daglige gøremål, herunder pleje, omsorg eller behandling, som ikke kan dækkes på anden vis. Borgernes skader kan medføre en til tider uhensigtsmæssig og problemskabende adfærd. Den problemskabende adfærd kan betyde, at borgerne er udfordret ifht. sociale spilleregler. Det kan eksempelvis være misforståelser i kommunikationen borgerne imellem, der kan udløse adfærden.

Den problemskabende adfærd kan ligeledes komme til udtryk ved seksuelt grænseoverskridende adfærd.

 

Fælles for begge afdelinger er, at vi overordnet yder en anerkendende og specifik samt målrettet neurofaglig og rehabiliterende tilgang med fokus på udvikling og vedligeholdelse af borgernes egne kompetencer med henblik på at støtte dem i at være aktive og handlende i eget liv.

Efter behov og ressourcer tilbyder vi interne og eksterne aktivitetstilbud, således at de får de bedste forudsætninger for en meningsfuld dagligdag.