Faglige tilgange og metoder

I Poppelhuset arbejder vi ud fra forskellige faglige tilgange, med formålet om at give den enkelte borger den bedste støtte i livet.

Faglig tilgang

Anerkendende tilgang

Generel definition: En faglig tilgang der har fokus på anerkendelse og værdsættelse med det formål at motivere til en positiv forandring hos den enkelte.

 

Rehabiliterende tilgang

Generel definition: En faglig tilgang der har fokus på at genvinde, udvikle eller vedligeholde funktionsevnen med det formål, at opnå rehabilitering.

 

Ressource orienteret tilgang

Generel definition: En faglig tilgang der har fokus på den enkeltes ressourcer med det formål at se muligheder frem for begrænsninger i forhold til borgerens funktionsniveau og udvikling.

 

Neuropædagogisk tilgang

Generel definition: En tilgang der har særligt fokus på hjernens funktion og har der formål at trække på borgernes ressourcer inden for områder som opmærksomhed, kommunikation, hukommelse, orienteringsevne og sociale funktioner.

 

Habiliterende tilgang

Generel definition: Retter sig specielt til borgere som enten gennem hele livet eller grundet erhvervet hjerneskade har varierende behov for støtte til at udvikle, bevare og bruge deres evner og potentialer bedst muligt. Uden habiliterende indsats vil kompetencer og funktionsniveau blive forringet eller gå tabt.

Metoder

 

Social færdighedstræning

Er en metode, hvor personalet støtter borgerne med psykisk funktionsnedsættelse i at optræne, udvikle eller fastholde personlige og sociale færdigheder gennem samtaler og deltagelse i sociale fællesskaber. Ved social færdighedstræning er fokus rettet mod det der allerede virker for borgeren for herigennem, at hjælpe borgeren til at benytte sine styrker og ressourcer til at opnå det ønskede mål.

 

Motiverende samtale

Motiverende samtale er en samtalemetode, hvor udfører fremkalder, undersøger og styrker borgerens egen motivation for ændring. Formålet er at hjælpe borgeren til en positiv forandring af livsstil. Den motiverende samtale bruges primært til sundhedsfremme og forebyggelse.

 

FOTT - facio Oral Tract Theraphy udviklet af Cay Coombes.

FOTT er en metode som anvendes til borgere med nedsat funktionsniveau omkring ansigt, mund og svælg. Herunder bl.a. dysfagi problematikker. Metoden kan forbedre funktioner, som evnen til at tale, synke, mimik, åndedræt. FOTT bruges også som redskab i forhold til mundpleje. I metoden anvendes viden om placering, lejring, mundstimuli, terapeutisk tandbørstning og spisning. Der udarbejdes handlingsanvisninger for metoden tilpasset den enkelte borger.

 

LA2

LA2 metoden er en recovery baseret tilgang. Dette med fokus på forebyggelse af voldsomme episoder og for at fremme trivsel. Vi bruger det aktivt til at bevare og/eller udvikle på den enkelte borgers ADL funktioner. LA2 er inspireret af Low Arousal tilgangen, som bygger på en helhedsorienteret tilgang, der inddrager borgerens eget perspektiv, og som foregår tæt på borgerens hverdag. Et af redskaberne i LA2 er trivsel- og tryghedsplaner. Her kan borgeren komme med sin egen stemme til hvad der skaber trivsel. Hvis borgeren ikke kan eller vil deltage med sin egen viden om sig selv, så kan den professionelle forsøge at sætte sig i borgerens sted, med udgangspunkt i observationer og fælles refleksion, og derved prøve at skabe et tilstræbt indefra perspektiv. Som redskab bruger vi SMART modellen til at sikre, at vi arbejder målrettet med vores metoder og tilgange, når vi udarbejder vores indsatsmål for beboeren. Specifikt Målbart Attraktivt Realistisk Tidsbestemt.

 

ADL