Poppelhusets værdier

I Poppelhuset arbejder vi med udgangspunkt i følgende værdier: Anerkendelse, individualisme, omsorg, tillid og humor.

 Poppelhusets værdier: 

Anerkendelse:

 • At respektere og acceptere hinanden som dem vi er
 • At vi vægter ligeværd og anerkender forskellighed.
 • At vi giver hinanden konstruktiv feedback

"Vi behøver ikke at være enige, men jeg anerkender og respekterer dig uanset hvad."

 

Individualisme:

 • At vi har fokus på det hele menneske (det holistiske menneskesyn)
 • At vi møder individet, der hvor det er og skræddersyer den bedste pleje fysisk, psykisk og socialt til den enkelte.

"At afstemme og se individet"

 

Omsorg:

 • At bekymre sig – at bryde sig om.
 • At vi sikrer at borgerne har det så godt som muligt.
 • At vi er gode til at rumme hinanden samt lytte, men alle har lov at sige fra.

"Vores omsorg har til formål at bidrage til trivsel og læring og udvikling, hvilket fordrer at borgerne oplever vores engagement og empatiske indstilling."

 

Tillid: 

 • At vi tror på den bedste hensigt.
 • At vi tør indgå i dialog.
 • At vi tør satse og bakker hinanden op.
 • At vi har en høj grad af frihed og selvforvaltning.
 • At tillid ikke er noget man har men noget man skaber.
 • At vi tror på og har tillid til at borgerne kan udvikle sig og at de har mange ressourcer som vi kan understøtte dem til at udnytte.

"Jeg erkender, at jeg ikke kan alt selv og har tillid til at mine kollegaer kan hjælpe eller tage over."

 

Humor:

 • At skabe kontakt, at vise overskud
 • At vi skaber et afslappende miljø
 • At Humor skal være med til at frigive mere positiv energi og overskud.
 • Det sjove, det skøre og det skæve.
 • Livsbekræftelse
 • At vi igennem humor understøtte indbyrdes relationer."Via humor sætter vi tingene på spidsen, på hovedet og i perspektiv."

 

 

Kontakt

Jammerbugt Kommune

Boenheden Poppelhuset
Poppelvej 1 c
9460 Brovst
Tlf: 41911386
boenhedenpoppelhuset@
jammerbugt.dk

Leder: Gitte Røge
Tlf: 7257 8674
gir@jammerbugt.dk

Find os her

Poppelvej 1 c, 9460 Brovst