Neuropædagogik

Neuropædagogik - en pædagogisk praksis på hjernens præmisser

På poppelvej arbejder vi blandt andet med neuropædagogik. Det særlige for neuropædagogik er, at den neuropædagogiske intervention. f.eks. inden for undervisning, vejledning, (genop)træning, stimulering, pleje og omsorg, tager udgangspunkt i pædagogik og kognitive videnskaber, der involvere hjernens funktioner samt eventuelle funktionsnedsættelsers betydning. Med baggrund i dette handler neuropædagogik overordnet set om at skabe de bedste forudsætninger for den enkelte persons læring, udvikling, trivsel, mestring og selvhjulpenhed.

Boenheden Poppelvej

Malerprojekt

Hobbyrum

Vi søger musikterapeut